Euromot 3A/3B
Euromot 3a/3b

Produktübersicht Euromot 3A/3B Modelle

ATF 400G-6 EM 3B
Max. Traglast: 400 t
Auslegerlänge: 15 m - 60 m
Auslegerverlängerung: 5,5 m - 78,5 m
Max. Rollenhöhe: 125 m
Max. Radius: 86 m
ATF 220G-5 EM 3B
Max. Traglast: 220 t
Auslegerlänge: 13,2 m - 68 m
Auslegerverlängerung: 5,4 m - 37,2 m
Max. Rollenhöhe: 109 m
Max. Radius: 84 m
ATF 180G-5 EM 3B
Max. Traglast: 180 t
Auslegerlänge: 13,2 m - 60 m
Auslegerverlängerung: 5,4 m - 37,2 m
Max. Rollenhöhe: 101 m
Max. Radius: 76 m
ATF 130G-5 EM 3B
Max. Traglast: 130 t
Auslegerlänge: 12,8 m - 60 m
Auslegerverlängerung: 3,8 m - 32 m
Max. Rollenhöhe: 95 m
Max. Radius: 72 m
ATF 110G-5 EM 3A
Max. Traglast: 110 t
Auslegerlänge: 13 m - 52 m
Auslegerverlängerung: 3,5 m / 9,5 m - 30,1 m
Max. Rollenhöhe: 85,5 m
Max. Radius: 64 m
ATF 100G-4 EM 3B
Max. Traglast: 100 t
Auslegerlänge: 11,1 m - 51,2 m
Auslegerverlängerung: 1,6 m / 10 m / 18 m
Max. Rollenhöhe: 72,5 m
Max. Radius: 56 m
ATF 70G-4 (52,1 m) EM 3B
Max. Traglast: 70 t
Auslegerlänge: 11,1 m - 52,1 m
Auslegerverlängerung: 1,6 m / 9 m / 16 m
Max. Rollenhöhe: 71 m
Max. Radius: 46 m
ATF 50G-3 EM 3B
Max. Traglast: 50 t
Auslegerlänge: 10 m - 40 m
Auslegerverlängerung: 1,6 m / 9m / 16 m
Max. Rollenhöhe: 59,5 m
Max. Radius: 46 m
ATF 40G-2 EM 3A
Max. Traglast: 40 t
Auslegerlänge: 10,45 m - 35,2 m
Auslegerverlängerung: 9 m
Max. Rollenhöhe: 47 m
Max. Radius: 38 m